Bestuur

De organisatie (taakverdeling & aanspreekpunten)

De jeugdafdeling wordt geleid door het jeugdbestuur.

In de organisatie wordt het jeugdbestuur ondersteund door verschillende  commissies, die worden aangestuurd door een bestuurslid. Enige uitzondering hierop is de Toernooicommissie.

De commissies ondersteunen en adviseren het jeugdbestuur. Het jeugdbestuur blijft echter ten allen tijde eindverantwoordelijk.

Hieronder in het kort de bezetting en taakverdeling van het jeugdbestuur en de verschillende commissies.


 

Jeugdbestuur

Voorzitter: Richard van der Lei en Piet Raap bestuur@broekster-walden.nl

PenningmeesterSietse Kingma | penningmeester@broekster-walden.nl

Secretaris: José van der Bij | secretaris@broekster-walden.nl

Technische zaken: VACANT | technischezaken@broekster-walden.nl

Accommodatie en materiaalbeheer: Jantina Kooistra | materialen@broekster-walden.nl

Algemene en wedstrijdzaken: Marouan Achammachi | algemenezaken@broekster-walden.nlTC (Technische commissie)

De Technische Commissie verzorgt de dagelijkse aansturing van de jeugdopleiding. Daarnaast houdt de TC zich bezig met het technisch beleid: de ontwikkeling van de spelers en team, de ontwikkeling en aansturing van trainers, het verzorgen van de teamindelingen en allerlei andere zaken.

De TC bestaat uit de HJO en coördinator onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Taakverdeling / aanspreekpunten:

HJO (Hoofd Jeugd Opleiding)

De HJO heeft de volgende functies en taken:

 • Actualiseren en bewaken van het technisch beleidsplan
 • Aansturen van de Technische Commissie (TC) en keeperscoördinator
 • Verantwoordelijk voor technische organisatie richting bestuur SJO Broekster Wâlden
 • Contactpersoon voor technische commissies moederverenigingen
 • Het ontwikkelen en aansturen van jeugdtrainers
 • Het benoemen van jeugdtrainers

Hoofd Jeugdopleiding (HJO) bovenbouw
Hedzer Prins is Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) bovenbouw (O17-O19).

Hoofd Jeugdopleiding (HJO) middenbouw
Piet Wessel Dijkstra is Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) middenbouw (O12-O15).

Hoofd Jeugdopleiding (HJO) onderbouw
Marten-Jan Ernst is Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) onderbouw (O7-O11).

Coördinator (jeugd)

De technisch coördinator (jeugd) heeft de volgende functies en taken:

 • Aanspreekpunt voor trainers, begeleiders en jeugdspelers
 • Ondersteunen HJO
 • Coördinerende rol in uitwisseling speler tussen verschillende teams
 • Het coördineren van meetrainen gedurende seizoen met hoger team
 • Input ten aanzien van beoordeling spelers/trainers in TC
 • Lid van TC

Coördinator bovenbouw
Vincent Hoekstra is coördinator bij de bovenbouw( O17-O19).

Coördinator middenbouw
Niels Westerlaan is coördinator bij de middenbouw (O12-O15).

Coördinator onderbouw
Christiaan Jellema is coördinator bij de onderbouw (O7-O11).

Overige coördinatoren

Coördinator Onder 7 jaar
Freerk Haisma is coördinator bij de categorie Onder 7 jaar. Hij is aanspreekpunt voor de trainers, spelers en ouders van deze teams.

Coördinator G-voetbal
Freerk Haisma is coördinator bij van het G-voetbal. Hij is aanspreekpunt voor de trainers, spelers en ouders van deze teams.

Coördinator Keepers
Tjipke Post is coördinator bij van het G-voetbal. Hij is aanspreekpunt voor de keeperstrainers, keepers en ouders van keepers.

Commissie Algemene Zaken

 • • Marouan Achammachi

Taakverdeling / aanspreekpunten:

Deze commissie gaat zich bezig houden met alle zaken die te maken hebben met de organisatie van het jeugdvoetbal, met uitzondering van de technische zaken.
Deze commissie is het aanspreekpunt voor ouders, spelers en leiders als er vragen of problemen zijn.

Heeft u vragen, mail ons dan gerust. algemenezaken@broekster-walden.nl

Commissie accommodatie en materiaalbeheer (A&M)

 • Jantina Kooistra

Taken commissie accommodatie en materiaalbeheer (A&M)

 • Het verzorgen en beheren van alle kleding en materialen.
 • Aanspreekpunt voor leiders en trainers over zaken die te maken hebben met materialen.
 • Contact onderhouden tussen beide moedervereningingen omtrent de accommodatie
 • Het beheren van de kleding en de kleine materialen die aan de teams verstrekt worden.

Heeft u vragen, mail ons dan gerust.
materialen@broekster-walden.nl

Commissie wedstrijdzaken:

 • Marouan Achammachi
 • Jacob van Hielkema
 • Kees de Haan

Aanspreekpunten / taakverdeling:

Deze commissie houdt zich bezig met de organisatie en de administratieve afhandeling van de te spelen wedstrijden.

Wedstrijdsecretariaat:

Marouan Achammachi en Jacob van Hielkema voeren het wedstrijdsecretariaat en beheren de teletekstpagina..

Scheidsrechterszaken:

Marouan Achammachi en Kees de Haan zijn verantwoordelijk voor de scheidsrechterszaken.

 • Marouan Achammachi is eindverantwoordelijk voor de scheidsrechterszaken.
 • Kees de Haan is verantwoordelijk voor de aanstellingen voor de JO8 t/m JO12-pupillen.
 • Marouan Achammachi is verantwoordelijk de aanstellingen voor de JO13 t/m de vrouwenteams

Heeft u vragen, mail ons dan gerust. wedstrijdsecretariaat@broekster-walden.nl

Vrouwen- en meidencommissie

 • VACANT

De commissie is voor komend seizoen op zoek naar nieuwe leden.

Voor informatie kunt u terecht via algemenezaken@broekster-walden.nl

Toernooicommissie Broekster-Wâlden toernooi

Broekster-Wâlden organiseert aan het eind van het voetbalseizoen altijd haar eigen jeugdtoernooi waar ook andere verenigingen aan kunnen deelnemen.
Dit toernooi is verdeeld over meerdere dagen en wordt door een commissie georganiseerd.

De commissie is voor komend seizoen op zoek naar nieuwe leden.

Voor informatie kunt u terecht via freerkhaisma@hotmail.com