Contact

Contactgegevens Broekster Wâlden

Accomodatie Broekster Wâlden

Broekster Boys
Clubhuis: Ûs Halehonk
Sportvelden:Gemeentelijk Sportpark,
Kleine Laan 124, 9104 CJ Damwâld
Tel: 0511 -42 44 60 (Kantine)
vv De Wâlden
Clubhuis: Op é skieding
Sportvelden:Gemeentelijk Sportpark,
Badhúswei 31 A, 9104 ZG Damwâld
Tel: 0511-42 12 78 (Kantine)
 
Postadres Broekster Wâlden:
Postbus 28, 9104 ZG Damwoude

Teletekst: Omrop Fryslân tekst pagina 614
Relatienummer KNVB: LZ YB 172
Bankrekening nummer: IBAN : NL 31RABO 0119 7868 34

Telefoonnummers Wedstrijdsecretariaat:

Jacob van Hielkema ( t 06 83 65 74 63 ) of (0511 42 48 05)

Marouan Achammachi ( t 06 24 96 19 32)

Bestuur:

Voorzitter: VACANT

Secretaris: José van der Bij ( t 06 – 51567373)

Penningmeester: Sietse Kingma ( t 0511-42 56 65 )

Algemene zaken en wedstrijdzaken:
Marouan Achammachi ( t 06 – 24961932 )

Technische zaken:
VACANT

Accommodatie & materialen:
Jantina Kooistra (t 06 – 1059 2052)

Coördinatoren

HJO Bovenbouw
Piet Wessel Dijkstra ( t 0620218289 )
E mail:hjobroeksterwalden@outlook.com

HJO Onderbouw)
Marten-Jan Ernst ( t 0653459453 )
E mail:hjobroeksterwalden@outlook.com

Coördinator vrouwen & meiden
Jacqueline Jongsma ( t 0615310325 )
E mail:jacquelinejongsma@hotmail.com

Coördinator Onder 19 jaar
( t )
E mail:hjobroeksterwalden@outlook.com

Coördinator Onder 17 jaar
Cor de Weerd ( t 06-45778547 )
E mail:cordeweerd1@gmail.com

Coördinator Onder 15 jaar
Niels Westerlaan ( t 0646545927 )
E mail:

Coördinator Onder 13 jaar
Niels Westerlaan ( t 06-46545927 )
E mail:nielswesterlaan@hotmail.com

Coördinator Onder 12 jaar
Jan Veenstra ( t 0653174277 )
E mail:Janenangela@knid.nl

Coördinator Onder 11 jaar
Jan Veenstra ( t 0653174277 )
E mail:Janenangela@knid.nl

Coördinator Onder 10 jaar
Christiaan Jellema ( t 0615602128 )
E mail:cwjellema@gmail.com

Coördinator Onder 8 & 9 jaar
Christiaan Jellema ( t 0615602128 )
E mail:cwjellema@gmail.com

Coördinator Onder 7 jaar
Christiaan Jellema ( t 06-15602128 )
E mail:cwjellema@gmail.com

Coördinator G-voetbal
Freerk Haisma ( t 06-49221441 )
E mail:freerkhaisma@hotmail.com