Kleding en materialen

Broekster-Wâlden hecht waarde aan een professionele uitstraling en vindt daarom dat de kleding van spelers en trainers doorlopend representatief en uniform moet zijn.

Dit betekent dat alle kleding centraal door Broekster-Wâlden wordt ingekocht en deze als eigenaar de kleding gedurende ieder seizoen aan spelers, trainers en leiders in bruikleen stelt onder de voorwaarden zoals die beschreven staan in dit kledingreglement.

Om de aanschaf van de kleding en toekomstige vervanging te financieren, heeft Broekster-Wâlden een eigen kledingfonds.

Hieronder vindt u alle informatie.