Lid worden

Lidmaatschap en tarieven seizoen 2018 – 2019
Wat moet je doen?

Jeugd en dames

Jeugdleden en dames spelen onder de vlag van Broekster-Wâlden.
Broekster-Wâlden is een samenwerkingsverband tussen v.v. Broekster Boys en v.v. de Wâlden.

Spelers van Broekster-Wâlden zijn dan lid van één van de twee moederverenigingen.
Om lid te worden van Broekster-Wâlden dient u het inschrijfformulier volledig in te vullen en door te mailen naar: lidworden@broekster-walden.nl

” Inschrijfformulier Broekster-Wâlden”

Contributie:

– Dames senioren € 200,- per jaar
– Jeugd onder 19 € 180,- per jaar
– Jeugd onder 17 € 170,- per jaar
– Jeugd onder 15 € 170,- per jaar
– Jeugd onder 13 € 160,- per jaar
– Jeugd onder 11 € 150,- per jaar
– Jeugd onder 9 € 150,- per jaar
– G- voetbal € 132,- per jaar
De genoemde bedragen zijn inclusief bondsbijdrage en kledingfonds.

Contributie-inning
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019.
Bij v.v. Broekster Boys vindt dit plaats in 4 termijnen en bij v.v. De Wâlden in 12 termijnen.

De inning van de contributie vindt plaats door automatische incasso, de vereniging wordt gemachtigd om het bedrag van de contributie te laten afschrijven van de bankrekening van (de ouders van) het lid.
Bij aanmelding als lid wordt tevens deze machtiging voor automatische incasso getekend.

Boetes voor gele en rode kaarten komen in beginsel voor rekening van de overtreder en niet voor rekening van de vereniging.

Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk.
Bij een tussentijdse opzegging is het lid het gehele seizoen contributie verschuldigd tot het einde van dat seizoen, dus tot 30 juni.
Het niet tijdig opzeggen (voor 1 juni 2019) betekent automatisch lid voor het volgende seizoen.
Stuur een mail naar lidworden@broekster-walden.nl en vermeld dat het lidmaatschap opgezegd moet worden.

Wenst een lid overschrijving naar een andere vereniging dan kan dit, een uitzondering daargelaten, pas met ingang van het nieuwe seizoen.
Dit houdt in dat er voor 15 juni een overschrijvingsformulier moet zijn ingediend bij de KNVB.