Hoofd jeugdopleidingen

Broekster Walden is met directe ingang op zoek naar een hoofd jeugdopleiding voor het seizoen 2020-2021.

De hoofd jeugdopleiding is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleidsplan van Broekster Walden. Hij/zij rapporteert aan het jeugdbestuur (technische zaken), die bestuurlijk verantwoordelijk is voor het (technisch) jeugdbeleid.

Broekster Walden beschikt over een jeugdbeleidsplan.
Binnen de jeugdafdeling wordt er training gegeven vanuit de Rinus methode. In samenwerking met de jeugdtrainers en leiders wordt hier actief invulling aan gegeven.

Wat verwacht Broekster Walden van de kandidaat:

 • -De kandidaat is in het bezit van het diploma Hoofd Opleiding C of trainer-coach III-jeugd;
 • -Draagt het jeugdbeleidsplan uit en bewaakt dit;
 • -Verzorgt de opleiding voor trainers;
 • -Speelt een actieve rol op de velden door het ondersteunen van trainers en het beoordelen van de gegeven trainingen;
 • -Volgt de wedstrijden van onze (op zaterdag spelende )teams;
 • -Beoordeelt trainers in samenspraak collega TC jeugd;
 • -Verzorgt samen met TC jeugd de teamindelingen van de spelers;
 • -Werft en selecteert trainers voor zowel het veldvoetbal;
 • -Draagt trainers voor selectieteams voor in samenspraak met TC jeugd;
 • -Is laagdrempelig in het contact met leden, vrijwilligers en anderen.

Profiel

 • -Heeft ervaring om trainers/spelers op te leiden;
 • -Heeft een hoge mate van inlevingsvermogen en bewaakt de doelstellingen zoals geformuleerd in het jeugdbeleidsplan;
 • -Is in staat om te rapporteren, voortgangsgesprekken te voeren en vervolgstappen te maken;
 • -Is resultaatgericht en kan het proces bewaken;
 • -Heeft een netwerk waarop hij/zij een beroep kan doen ten behoeve van de club (KNVB/BVO’ s);
 • -Kan zowel een team- als een individu aansturen, kan delegeren.

Broekster Walden is een ambitieuze voetbalvereniging. Ze bestaan al 12,5 jaar door een samenwerking met de twee moederverenigingen uit het dorp Damwoude.
Broekster Boys (zaterdag) en De Walden (zondag) zijn al 12,5 jaar succesvol met een gezamenlijke jeugdafdeling.

Broekster Walden heeft meer dan 300 leden en meer dan honderd vrijwilligers die het fundament van de club vormen.
Broekster Walden is meer dan voetbal, wat zich kenmerkt door de kernwaarden plezier in ontwikkeling.

Wilt u meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitters van de moederverenigingen.
Uw sollicitatie (motivatie + CV) kunt u richten aan secretaris@broekster-walden.nl.

Vergelijkbare berichten