G-voetbal

Wat is G-voetbal?

Als er over voetbal wordt gesproken, staan meestal de eerste elftallen en de standaardteams in de belangstelling. Gelukkig is voetbal veel meer dan alleen maar eerste elftallen en standaardteams. De kracht van een vereniging ligt niet alleen in enkele teams die op het hoogste niveau acteren, maar veel meer in de hele breedte van zowel jeugd als senioren. Het zou immers wel erg stil zijn in een bos als alleen de vogeltjes met de hoogste toon zouden zingen.

Meer dan 15 jaar geleden is daarom besloten om in Damwâld G-voetbal op te zetten. Voetbal bestemt voor mensen met een beperking. Dit kan zowel een lichamelijke als cognitieve beperking zijn. Sporten – en in dit geval voetbal – is voor mensen met een beperking niet vanzelfsprekend. Broekster-Wâlden heeft echter een afdeling voor deze doelgroep, G-voetbal. Beperkingen die onder meer voorkomen zijn autisme, epilepsie, spasme, cerebrale parese, Downsyndroom.

Het G-voetbal is voor jong en oud. Jongste speler is bij ons 8 jaar terwijl de oudste speler in de 50 is. En G-voetbal is niet alleen voor jongens maar ook voor meiden. Momenteel spelen er meerdere meiden bij het G-voetbal van Broekster-Wâlden.

De leden van het G-team komen uit een breed gebied van Noardeast Fryslân, globaal gezien de hele regio ten noorden van de lijn Sint Annaparochie-Kollumerzwaag-Metslawier-Ureterp; met recht een regioteam dus.

Het plezier staat voorop bij G-voetbal! Hoewel er wel standen worden bijgehouden, willen wij als verenigingen voor G-voetbal gelijkwaardige wedstrijden. Dikke uitslagen willen we niet. Wanneer het wel snel gaat bij doelpunten dan wordt er bij het zwakkere team spelers toegevoegd of bij het betere team spelers eruit gehaald.

Geschiedenis

Ruim 15 jaar geleden werd door het jeugdbestuur van Broekster Boys – onder aanvoering van Andries Westra – initiatieven genomen om een voetbalteam te beginnen voor kinderen met een beperking. Deze aanloopperiode kostte veel energie want je moest kinderen en ouders/verzorgers benaderen, gekwalificeerde trainers aanstellen en faciliteiten regelen. Gelukkig waren er goede contacten met de school voor speciaal onderwijs ‘De Wingerd’ in Damwâld. Na deze periode van voorbereidingen werd op 16 december 2005 de eerste training gehouden in de sporthal van Feanwâlden. De trainingsgroep bestond uit ± acht kinderen onder leiding van trainers Oane Westra en Dirk Pieter Boersma.

 

In het voorjaar van 2006 groeide de groep vrij snel uit tot veertien leden. De trainersstaf werd uitgebreid en werden leiders aangesteld. Na de zomervakantie van 2006 was de groep zover dat ze ook graag wedstrijden wilden spelen. Het team werd aangemeld bij KNVB en daarmee was de ‘officiële status’ van het G-team een feit. Er werden wedstrijden tegen Drachten, Groningen, Joure en Sneek gespeeld en in de winterperiode volgden zaaltoernooien in o.a. St. Nicolaasga en Siddeburen.

Contact

Lijkt het jou ook leuk om voetbal bij ons te proberen of als vrijwilligers iets te betekenen voor deze doelgroep, dan kan er contact opgenomen worden met Freerk Haisma: 0649221441 of freerkhaisma@hotmail.com

 

En, succes gegarandeerd; het grote enthousiasme van de spelers/speelsters werkt aanstekelijk.