Historie

Het ontstaan van SJO Broekster Wâlden

In september 2005 is er door de besturen van de beide moederverenigingen een commissie in het leven geroepen die tot taak had te onderzoeken of samenwerking tussen de beide jeugdafdelingen mogelijk en zinvol was. Een aantal jaren eerder had een soortgelijk onderzoek niet geleid tot een nauwere samenwerking. Blijkbaar was de tijd er toen nog niet rijp voor. De nieuwe commissie kwam al vrij snel met een voorstel tot vergaande samenwerking. Op 20 januari 2006 werd het voorstel aan de leden van beide verenigingen voorgelegd.

Een historisch moment:

Beide ledenvergaderingen werden tegelijkertijd gehouden en bij beide clubs was de steun voor het plan overweldigend.
Uiteindelijk werd op 3 juli 2006 de definitieve samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Het eerste seizoen

Onder de naam Broekster-Wâlden werden in 2006 alle jeugdteams ingeschreven voor de competitie. Een enthousiaste organisatie bestaande uit een jeugdbestuur en diverse ondersteunende commissies kon een beroep doen op veel enthousiaste leden die het als een uitdaging zagen om van de samenwerking een succes te maken. Ondanks de vrij korte voorbereidingsperiode verliep de samenwerking vanaf het eerste moment super! Door de samenwerking was een vrij grote jeugdafdeling met zo’n 230 leden en 20 teams ontstaan. Onder de 20 teams een meisjesteam en een G-team, wat net opgestart was. Tijdens het eerste seizoen moesten er op organisatorisch gebied nog tal van zaken worden uitgewerkt .

Hoofdsponsors van Broekster-Wâlden werden Super de Boer Van der Veen uit Damwâld en rijwielfabrikant Pointer uit Dâmwald.

En de jaren erna….

Broekster-Wâlden bleek een succesnummer. Het ledenaantal groeide in enkele jaren tot gemiddeld zo’n 275 leden. Het G-team groeide door tot ongeveer 20 leden en neemt inmiddels ook deel aan de door de KNVB georganiseerde competitie voor deze doelgroep. Door de steun van sponsors werd het mogelijk om vanaf het tweede seizoen in een herkenbaar eigen tenue te gaan spelen. De clubkleuren van de moederverenigingen: rood, wit en zwart komen uiteraard terug in het nieuwe tenue.

Samenwerking beloond met succes

Bij het aangaan van de samenwerking was één van de ambities het niveau van het jeugdvoetbal naar een hoger peil te tillen. Hiervoor werd o.a. een opleidingsplan ontwikkeld wat door de ongeveer 40 (!) jeugdtrainers wordt gedragen en wat als rode draad door de jeugdopleiding loopt.

De successen bleven niet uit.
In het seizoen 2009-2010 komen alle standaardelftallen voor het eerst uit in de hoofdklasse. Het enthousiasme van het eerste uur is er nog steeds, ook bij de spelers. Zij laten zich niet alleen bij hun eigen team van hun beste kant zien, maar dragen ook hun steentje bij in de organisatie als scheidsrechter of als trainer.

Inmiddels weten we niet beter: de jeugd speelt gezamenlijk hun wedstrijden in Damwâld. Cultuurverschillen of verschillende achtergronden, het maakt de jeugd niet uit:
. . . . samen plezier beleven aan voetbal staat voorop!. . . .