Contact

Accommodatie Broekster Wâlden

Broekster Boys
Clubhuis: Ûs Halehonk
Sportvelden: Gemeentelijk Sportpark,
Kleine Laan 124, 9104 CJ Damwâld
Tel: 0511-424460 (Kantine)
 
vv De Wâlden

Clubhuis: Op é skieding
Sportvelden: Gemeentelijk Sportpark,
Badhúswei 31 A, 9104 ZG Damwâld
Tel: 0511-421278 (Kantine)

Relatienummer KNVB: LZYB172

Bankrekening nummer: IBAN : NL 31RABO 0119 7868 34

Postadres Broekster Wâlden:

Postbus 28, 9104 ZG Damwoude

Wedstrijdsecretariaat:

Jacob van Hielkema
Telefoon: 06-83657463 of 0511-424805
E-mail: wedstrijdsecretariaat@broekster-walden.nl

Marouan Achammachi
Telefoon: 06 24 96 19 32
E-mail: wedstrijdsecretariaat@broekster-walden.nl

Jeugdbestuur:

Voorzitters:
Piet Raap en Richard van der Lei
E-mail: bestuur@broekster-walden.nl

Secretaris:
Johannes Post
E-mail: secretaris@broekster-walden.nl

Penningmeester:
Sietse Kingma
E-mail: penningmeester@broekster-walden.nl

Accommodatie & materialen:
Maaike Noordhuis & Baukje Hoekstra
E-mail: materialen@broekster-walden.nl

Algemene en wedstrijdzaken:
Marouan Achammachi
E-mail: algemenezaken@broekster-walden.nl

Technische zaken:
HJO’s
E-mail: hjo@broekster-walden.nl

Hoofd jeugd opleidingen(HJO) en coördinatoren:

HJO en coördinator Bovenbouw(JO17 en JO19)
Hedzer Prins en Vincent Hoekstra
E-mail: hjo@broekster-walden.nl

HJO en coördinator Middenbouw (JO12 t/m JO15)
Jos Regnerus en Niels Westerlaan
E-mail: hjo@broekster-walden.nl

HJO en coördinator Onderbouw(JO7 t/m JO11)
Marten-Jan Ernst en Christiaan Jellema
E-mail: cwjellema@gmail.com

Coördinator G-voetbal
Freerk Haisma ( t 06-49221441 )
E mail:freerkhaisma@hotmail.com

Coördinator meiden
Anne Freerkje de Vries (t 06-29760362)
E-mail: annefreerkje@gmail.com

Coördinator vrouwen 
VACANT > belangstelling? Neem contact op met hjo@broekster-walden.nl

Overige mailadressen:

Lid worden

E-mail: lidworden@broekster-walden.nl

Lidmaatschap opzeggen

E-mail: afmelden@broekster-walden.nl

Activiteitencommissie

E-mail: activiteiten@broekster-walden.nl

Scheidsrechterzaken

E-mail: algemenezaken@broekster-walden.nl