G Voetbalteam Broekster Wâlden

Enthousiasme en beleving !

Als er over voetbal wordt gesproken, staan meestal de eerste elftallen en de standaardteams in de belangstelling.
Gelukkig is voetbal veel meer dan alleen maar eerste elftallen en standaardteams. De kracht van een vereniging ligt niet alleen in enkele teams die op het hoogste niveau acteren, maar veel meer in de hele breedte van zowel jeugd als senioren.
Het zou immers wel erg stil zijn in een bos als alleen de vogeltjes met de hoogste toon zouden zingen.

Vandaar dat ruim 10 jaar geleden door het jeugdbestuur van Broekster Boys initiatieven genomen zijn om een voetbalteam te beginnen voor kinderen met een beperking. Deze aanloopperiode kostte veel energie want je moest kinderen en ouders/verzorgers benaderen, gekwalificeerde trainers aanstellen en faciliteiten regelen. Gelukkig waren er goede contacten met de school voor speciaal onderwijs ‘De Wingerd’ in Damwâld.
Na deze periode van voorbereidingen werd op 16 december 2005 de eerste training gehouden in de sporthal van Veenwouden.

De trainingsgroep bestond uit ± acht kinderen onder leiding van trainers Oane Westra en Dirk-Pieter Boersma.
In het voorjaar van 2006 groeide de groep vrij snel uit tot veertien leden; de trainersstaf werd uitgebreid en Lies Visser werd aangesteld als leidster. Na de zomervakantie van 2006 was de groep zover dat ze ook graag wedstrijden wilden spelen.
Het team werd aangemeld bij KNVB en daarmee was de ‘officiële status’ van het G-team een feit. Er werden wedstrijden tegen Drachten, Groningen, Joure en Sneek gespeeld en in de winterperiode volgden zaaltoernooien in o.a. St. Nicolaasga en Siddeburen.
Toen het samenwerkingsverband Broekster-Wâlden werd opgericht, kwam ook het G-team onder deze vlag te spelen.

De eerste shirtsponsor van het G-team werd Alfin Adviesgroep.
In de jaren er na groeide de groep door naar 20 leden.
De veldtrainingen worden gehouden op het trainingsveld van Broekster Boys aan de Lytse Loane en in de winterperiode wordt in de sporthal getraind; afhankelijk van de beschikbaarheid worden deze wintertrainingen georganiseerd in de Boppelach of in de Sikkemahal.

De trainersfunctie wordt momenteel ingevuld door Cealey van Oudenaarden, Kas Huizenga, Freerk Haisma, Harry Wijnsma, Rick de Jong en Nico Zwart.

De leden van het G-team komen uit een breed gebied van Noordoost Fryslân, globaal gezien de hele regio ten noorden van de lijn Burum-Burgum-Leeuwarden; met recht een regioteam dus.
Inmiddels doen al twee teams mee aan de KNVB-competitie, een B-team (leeftijd ± 10 tot 16 jaar) en een A-team van 16-plus. Momenteel wordt er bekeken of er seniorenteam geformeerd kan worden.
Voor het vervoer naar uitwedstrijden worden busjes gehuurd; de kosten van deze busjes worden voor drie jaar vergoed door het Fonds Gehandicaptensport, super!

Net als alle andere jeugd van Broekster-Wâlden draagt het G-team trainingspakken van Van der Veen-Albert Heijn Damwâld en sinds mei 2016 is de shirtsponsor van beide teams Zorgkwekerij Wâldgrien van de fam. Zijlstra uit Damwâld. Inmiddels is het G-team uitgegroeid naar zo’n 30 leden!
Zorgkwekerij Waldgrien
De begeleiding naar wedstrijden wordt verzorgd door ouders en verzorgers.
Vrijwilligers die ook graag iets willen betekenen voor deze doelgroep, kunnen zich aanmelden bij het jeugdbestuur of via de website coördinator G-voetbal.

En, succes gegarandeerd; het grote enthousiasme van de spelers/speelsters van dit team werkt aanstekelijk.