SJO Broekster Wâlden JO8-1

Trainers: Keimpe Tjipke Post & Allard de Boer
Leiders: Sjouke & Ieteke de Haan

1. Jesse de Haan
2. Lieke Hamstra
3. Rint Ernst
4. Jelmer Hoekstra
5. Mark Hoekstra
6. Hidde Kempenaar
7. Jens Raap
8. Ynte van der Mossel